10 tips voor slimmer, succesvoller studeren

10 tips voor slimmer, succesvoller studeren

Voor iedereen die studeert of heeft gestudeerd, is het wel een bekend verschijnsel: het uren door boeken bladeren in de hoop dat er iets van de stof wil blijven hangen voor het onvermijdelijke tentamen of examen. Er zijn ontzettend veel boeken geschreven over het onderwerp leren en studeren. Ook op Leerook.nl kunt u verschillende boeken vinden die u kunnen helpen in het verbeteren van uw studievaardigheden. In dit artikel tien studie tips voor het verbeteren van uw studieprestaties.

Voor iedereen die studeert of heeft gestudeerd, is het wel een bekend verschijnsel: het uren door boeken bladeren in de hoop dat er iets van de stof wil blijven hangen voor het onvermijdelijke tentamen of examen. Er zijn ontzettend veel boeken geschreven over het onderwerp leren en studeren. Ook op Leerook.nl kunt u verschillende boeken vinden die u kunnen helpen in het verbeteren van uw studievaardigheden. In dit artikel tien studie tips voor het verbeteren van uw studieprestaties.

1. Neem een proactieve houding aan

Ga niet passief de informatie als een spons in u opzuigen. Het is erg belangrijk om tijdens het studeren een proactieve houding aan te nemen. Stel uzelf daarom dan ook vragen over de tekst zodat u de stof beter gaat begrijpen en onderscheidt kunt maken tussen hoofdzaken en bijzaken. Door uzelf vragen te stellen onthoudt u de stof beter en kunt u het ook langer onthouden. Deze aanpak neemt natuurlijk wel meer tijd in, maar op de lange termijn zorgt dit ervoor dat u bij latere tentamens en toetsen sneller door de stof heengaat.

2. Onderscheidt hoofd- en bijzaken

Probeer vooral niet alles (in een keer) te leren. Een goede tip is om allereerst de inhoudsopgave van een boek te bestuderen. De inhoudsopgave biedt u namelijk een structuur waaraan u details makkelijker kunt onthouden. In veel gevallen valt de structuur van de stof eenvoudig te begrijpen. Echter, wanneer u begint te studeren zonder overzicht te hebben op de leerstof is het erg moeilijk om alles te onthouden. Lees daarom de inhoudsopgave goed zodat u de stof goed onder de knie krijgt. 

3. Maak korte aantekeningen, een schema, een samenvatting, en stel uzelf vragen

Het is belangrijk dat u niet alleen maar blijft doorlezen of dat u juist te uitgebreid gaat samenvatten. Door een beknopte samenvatting te schrijven bent u actief bezig met het verwerken van de leerstof. Door het samenvatten wordt u namelijk gedwongen om na te denken over wat de meest belangrijke zaken zijn en welke zaken mogelijk minder of helemaal niet belangrijk zijn. De vragen die u aan uzelf heeft gesteld kunt u het beste ook in de samenvatting verwerken. Door het maken van een samenvatting heeft u een overzichtelijk document waarin alle belangrijke informatie staat die u moet leren.

4. Probeer te begrijpen, maar leer -indien dit wordt geëist- ook de feitjes

Focus niet op het alleen leren van losse feitjes of op juist wel het begrip hebben zonder de nodige kennis paraat te hebben. Wat steeds meer mensen tegenwoordig ook doen om studiemateriaal beter op te slaan is door de leerstof te visualiseren. Door de leerstof door middel van het maken van mindmaps te visualiseren kunt u de stof beter onthouden. Het menselijk brein kan namelijk beter plaatjes, tekeningen of modellen onthouden omdat het brein meer is getraind om visuele beelden op te slaan.

5. Toets tijdens het studeren uw kennis met vragen aan uzelf, het bespreken van de stof met anderen en het doornemen van oude tentamens

Ga niet snel denken dat u het wel zo'n beetje kent. Een andere valkuil is het steeds herhalen van de leerstof en het niet nagaan hoe goed u het kent. Een heel waardevolle studietechniek die de laatste jaren aan populariteit wint is het gebruiken van “flashcards”. Flashcards zijn kleine kaartjes waarop u aan een kant de vraag opschrijft en op de andere kant het antwoord. Het is een eenvoudige manier om uzelf te controleren of u de leerstof wel goed onder de knie heeft. Schrijf de vragen die u heeft geformuleerd op flashcards en overhoor vervolgens uzelf. Flashcards kunnen ook worden gebruikt om verschillende termen of begrippen op te schrijven.

6. Deel uw werk in, begin op tijd met het tentamen en studeer geregeld

Probeer niet stuurloos te zijn in uw studie aanpak: probeer vooral niet aan vrije tijd te denken gedurende het studeerproces, pas op het laatste moment te beginnen of u geregeld te laten afleiden. Neem daarnaast ook geregeld een pauze tijdens het studeren. In het begin wilt u snel vooruit en bent u geconcentreerd aan het leren. Na een tijdje daalt echter uw concentratie. Als u weet dat u op een bepaalde tijd gaat stoppen met leren gaat uw concentratie weer omhoog. U leert dus het beste aan het begin en het einde van uw studeertijd.

7. Zorg voor een goede werkplek

Een schoon, opgeruimd bureau is wel een van de vereisten voor een effectieve studiesessie. Studeren aan een vol bureau waar geen plaats meer is voor studiemateriaal, met veel lawaai om u heen en mensen die u steeds lastig vallen, dat schiet niet op! Zoek daarom een rustige plek waar u kunt studeren. Ga niet studeren in een kleine ruimte. Het meest ideaal is een rustige ruimte met veel licht en veel zuurstof. Een ruimte met veel zuurstof is erg belangrijk omdat 40 procent van de zuurstof die u inademt direct naar uw hersenen gaat.

8. Bouw vertrouwen in uzelf op

Bouw vertrouwen in uzelf op als student door haalbare doelen na te schreven en realistisch na te denken over uw invloed op prestaties: Probeer noch uzelf te onderschatten met gedachten als “dat kan ik niet, ik slaagde enkel door gelukt”, noch te overschatten met het gevoel dat een grote hoeveelheid stof leren in een zeer korte tijd voor u mogelijk zou moeten zijn.

9. Bewaar het plezier en de interesse in uw studie

De juiste mindset hanteren zal u enorm helpen voor bij het studeren. Studeren en het volgen van een opleiding hoeft niet altijd een zware straf te zijn, en het opdoen van nieuwe kennis kan juist ook heel interessant en leuk zijn. Het gevoel alleen maar voor tentamens te moeten studeren, doet afbreuk aan uw studieperiode en uw studieprestaties. 

10. Hanteer een goede tentamenstrategie

Neem niet een houding aan van “ik zie wel hoe het uitpakt” of “ik kan pech of geluk hebben”. Denk er daarnaast ook aan dat u niet te zwaar eet en niet veel suikers eet, maar in plaats daarvan veel water drinkt. Veel water drinken heeft een positief effect op uw vermogen om effectief te studeren.

Wilt u nog meer lezen over tips voor bij het studeren? Uiteraard bestaan er ook sommige adviezen die vakspecifiek zijn, en niet voor iedere studie relevant. Voor zulke tips en adviezen adviseren wij van Leerook.nl het boek “Sneller, succesvoller studeren”. In dit boek treft u naast algemene tips ook vak specifieke adviezen voor de studie van o.a. vreemde talen, mathematica, moedertaal, geschiedenis en sociologie. Verder wordt in het boek aandacht besteedt aan kwesties als concentratie, geheugen, ordening, examenvrees, en het blokken.